Betongstasjoner  

KVALITET TIL MINSTE DETALJ

Om De planlegger en reparasjon, ombygging eller e komplett ny betongstasjon, vil arbeidet være i de beste hender hos KARRENA’s ingeniører. Under mottoet ”Alt i en hånd” tilbyr vi:

BEFARING

-         Gratis gjennomgang av eksisterende betongstasjon

-         Utarbeidelse av tilbud på ombygging, reparasjon, - eller nytt anlegg.

PLANLEGGING

-         Konstruksjon

-         Statiske beregninger

-         Framstilling av konstruksjonstegninger

LEVERING / MONTERING

-         Nøkkelferdig betongstasjon

-         Utskifting av komponenter

-         Ombyggig / rekonstruksjon

-         Vedlikeholds- og servicearbeid

Skulle De ønske å se hva KARRENA har å tilby i forhold til egne ønsker, formidler vi kontakten direkte med fabrikken. Der blir De mottatt av personale som ikke ser en potensiell kunde med et annet språk som hindring for en detaljert fagkonsultasjon!

Skulle De ønske å se hvordan en (eller flere) KARRENA betongstasjoner fungerer i praksis, så organiserer vi det.

PLANLEGGING OG KONSTRUERING

KARRENA planlegger og konstruerer med moderne CAD-designutstyr, uansett om det er standard- og systemløsninger, eller kundespesifiserte løsninger. Anvendes også om man bygger nytt anlegg på eksisterende fundamenter, - kunden vil få se det ferdige produktet før det blir bygget.

PRODUKSJON OG MONTERING

Den mest effektive form for kvalitetssikring er en produksjon man selv kan kontrollere til enhver tid. Derfor foregår all fremstilling av komponentene på anleggene i Gelsenkirchen (D), før de kjøres ut til kunden og monteres av spesialutdannede montører med lang erfaring. Testkjøring blir selvsagt ivaretatt av det samme personalet.

KARRENA har en filosofi som går på at underleveranser fra lavkostnadsland med tilhørende risiko for upresise leveringer, samt ofte kvalitetsmangler ikke er vegen å gå. Slikt gir ingen reduksjon på sluttprisen, - snarere tvert i mot!

Sveisedokumentasjoner etter DIN 18800 T.7 med tilhørende sertifisert personal er vår minstestandard. På egne verksteder fremstilles både KARRENA betongtromler til lastebil og semitrailer, så vel som hele programmet av betongstasjoner.