KLEINs avanserte støttebeinløsninger

Alt etter hvilken mastelengde og arbeidsfelt KLEIN betongpumpen får, kan vi tilby ulike konsept for støttebein.

 

Pumpemaster med rekkevidde opp til 37 meter blir utstyrt med en oppstøtting foran i X-form, og teleskopiske støttebein bak. På denne måten kan man få rigget pumpa med et minimum av arealbehov.Stormaster over 37 meter har foran en teleskopisk utsvingbar løsning, mens det bak er kun utsvingbare støttebein.En spesiell plassbesparende variant av støttebein tilbyr vi med en dobbel-X løsning. Her blir alle komponenter montert med et minimum av plassbehov på maskinen. Således blir det mye plass til tilleggsutstyr på sidene og bak. Dette systemet innebærer også at riggingen tar et minimum av tid.

 

Alle bærende konstruksjoner på støttebein og mast-armer er bygget med høyverdig finkornet spesialstål.
Dette sørger for vektbesparelse og stabilitet.